Preporuke za hronične bolesnike


Vakcinišite se protiv gripa ove zime ako imate hroničan zdravstveni problem

Grip može biti ozbiljan ako imate hroničan zdravstveni problem. Grip često traje nekoliko dana sa neprijatnim i ozbiljnim simptomima, a oboleli se obično brzo oporave. Međutim, kod osoba sa hroničnim zdravstvenim problemima grip može da izazove ozbiljna stanja, pa i smrtni ishod. Ako, na primer, već imate srčano oboljenje, dijabetes ili bolest pluća, grip može da pogorša ova stanja ili da ih učini nestabilnim.

Zašto neki zdravstveni problemi povećavaju rizik da obolite od gripa?
Ljudi sa hroničnim zdravstvenim problemima češće imaju oslabljen imuni sistem, bilo zbog samog oboljenja (npr. HIV infekcija, dijabetes) bilo zbog načina na koji se ono leči (npr. steroidi, hemioterapija, zračenje). To otežava borbu organizma protiv gripa i povećava rizik od komplikacija, kao što je upala pluća.

Šta je grip?

Grip je zarazna bolest koja se širi sa osobe na osobu uglavnom kašljanjem, kijanjem i bliskim kontaktom. Epidemija gripa se obično javlja zimi. Simptomi gripa se javljaju iznenada (ponekada u roku od nekoliko sati) i mogu da traju od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Uobičajeni simptomi su groznica i osećaj jeze, kašalj, bolno grlo, glavobolja, bol u mišićima i umor.

Koja hronična oboljenja mogu povećati rizik da obolite od gripa?

Plućne bolesti (npr. astma, hronični bronhitis, hronična opstruktivna bolest pluća)
Srčana oboljenja (npr. koronarna arterijska bolest, insuficijencija srca). Neurološka oboljenja i neurorazvojni poremećaji  (npr. cerebralna paraliza, mišićna distrofija) Dijabetes
Oslabljen imuni sitem usled bolesti (npr. HIV/AIDS-a ili odstranjena slezina) ili lečenja drugih stanja (npr. hemoterapijom, imunosupresivnim sredstvima, terapijom kortikosteroidima)
Hronično oboljenje bubrega
Hronično oboljenje jetre
Ekstremna gojaznost
Terapija aspirinom kod  dece

Ako imate jedan ili više nabrojanih zdravstvenih problema i dobijete grip, postoji veći rizik da će vam biti potrebna bolnička nega ili čak lečenje u jedinici za intenzivnu negu nego zdravim osobama.

Zašto je vakcinacija najbolja zaštita od gripa?


Vakcinisati se svake godine pre nego što počne sezona gripa je najbolji način da:

smanjite rizik od obolevanja od gripa
smanjite rizik od razvijanja težih komplikacija bolesti, hospitalizacije i smrtnog ishoda.

Ako ste trudni ili imate hronični zdravstveni problem, vakcinacija je dvostruko važna – i za vas i za vašu bebu.

Da li je vakcinacija protiv gripa bezbedna?Vakcinacija je bezbedna. Neželjene posledice vakcinacije protiv gripa su u najvećem broju slučajeva blage i kratkotrajne. Najčešće su osetljivost i crvenilo na mestu davanja koje traje 1–2 dana. Neki ljudi retko osećaju glavobolju, bol u mišićima, groznicu, umor i mučninu. Ova neželjena dejstva su blaga i brzo prolaze, za razliku od gripa.

» Vesti