Kako merimo krvni pritisak?


Krvni pritisak osigurava pravilan protok krvi u krvnim sudovima. Pravilan protok krvi mora zadovoljiti potrebe organizma za kiseonikom i hranljivim materijama potrebnim za normalan rad.Krvni pritisak nije uvek isti odnosno menja se sa promenom položaja tela, zavisi od fizičke aktivnosti, viši je tokom dana,a niži tokom noći. Krvni pritisak se normalno povišava u situacijama uzbuđenja, straha, bola, tokom fizičkog opterećenja i slično,ali se nakon prestanka nadražaja spušta na nprmalne vrednosti. Radi se o savršeno normalnoj reakciji organizma koja se javlja kod zdravih osoba.

Razlika krvnog pritiska određuje se dvema vrednostima:

 • veća vrednost ili sistolni pritisak je pritisak u arterijama, između otkucaja srca kada se srce skuplja

 • niža vrednost ili dijastolni pritisak je pritisak u arterijama, između dva otkucaja tokom srčanog opuštanja

Kada je krvni pritisak visok?

Krvni pritisak je visok ako je sistolni krvni pritisak jednak ili veći od 140 mmHg,a dijastolni krvni pritisak jednak ili veći od 90 mmHg. Medicinski termin za trajno povišen krvni pritisak je arterijska hipertenzija.

Kako pravilno meriti krvni pritisak?

 • merimo uvek u isto vreme,smireni, pre obroka
 • posle konzumiranja kafe ili nikotina, trebalo bi pričekati najmanje sat vremena do početka merenja
 • meriti deset minuta nakon mirovanja u opuštenom sedećem položaju, nemojte se kretati i ne govorite
 • meriti sa manžetnom koja je odgovarajuća vašem obimu nadlaktice
 • pritisak bi trebalo meriti na levoj ruci
 • manžetna se stavlja na golu nadlakticu centimetar ili dva iznad pregiba lakta u visni srca, sa ispržuženom rukom na ravnoj površini i dlanom okrenutim naviše
 • manžetnu postavite odmah ispod zgloba šake sa ispruženom rukom na ravnoj površini i dlanom okrenutim naviše, obavezno u nivou srca
 • aparate za zglob šake treba da koriste mlađe osobe koje nemaju promene na krvnim sudovima
 • između dva merenja na istoj ruci mora proći najmanje 5 minuta
 • upotrebljavati proverene i atestirane aparat
 • aparate držite dalje od drugih uređaja koji emituju elektromagnetna zračenja, naročito mobilnih telefona

Redovnim merenjem krvnog pritiska možete uočiti odstupanje od normalnih vrednosti krvnog pritiska. Pravovremeno posetite Vašeg lekara u slučaju visokih vrednosti krvnog pritiska. Redovno uzimajte propisanu terapiju i uz promenu načina života možete sprečiti nastanak komplikacija!

» Vesti