Mreža apoteka


Grad Kraljevo

Apoteka "Centar"

Jug Bogdanova 112, Kraljevo, tel. (036) 315-650
Radno vreme 0:00-24:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Marija Miletić

Apoteka "Zdravlje"
Trg srpskih ratnika 14, Kraljevo, tel. (036) 315-633
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 08:00-15:00h
nedeljom 08:00-15:00
Odgovorni farmaceut  dipl.farm. Lidija Živković

Apoteka "Crveni krst"
Miloša Velikog bb, Kraljevo, tel (036) 315-640
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Biljana Batalo

Apoteka "Mataruška Banja"
Žička 21, Mataruška Banja, tel (036) 411-630
Radno vreme radnim danom 07:30-20:30h
subotom 07:30-14:30h
nedeljom ne radi

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Jelena Luković

Apotekarski ogranak "Ženeva"
Karađorđeva 62, Kraljevo, tel (036) 312-729
Radno vreme radnim danom 07:30-20:30h
subotom 07:30-14:30h
nedeljom ne radi
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Tatjana Vilotijević

Apotekarski ogranak "Higijenski zavod"
Vojvode Stepe 16, Kraljevo, tel (036) 313-057
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom ne radi
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Anđelka Simeunović

Apotekarski ogranak "Čibukovac"
Karađorđeva 207, Kraljevo, tel (036) 352-999
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom ne radi
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Dragana Milutinović

 

Apotekarski ogranak "Dositej"
Dimitrija Tucovića 21, Kraljevo, tel (036) 382-320
Radno vreme radnim danom 07:30-20:30h
subotom 07:30-14:30h
nedeljom ne radi
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Biserka Nikolić

Apotekarski ogranak "Ribnica"
Izletnička bb, Kraljevo, tel (036) 371-151
Radno vreme radnim danom 08:00-21:00h
subotom 07:30-14:30h
nedeljom ne radi
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Verica Marković

Apotekarski ogranak "Ušće"
Ibarskih rudara 21, Kraljevo, tel (036) 5430-203
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom ne radi
Odgovorno lice dipl. farm. Marija Trifunović

Apotekarska jedinica "Vitanovac"
Zdravstvena stanica Vitanovac, Kraljevo, tel (036) 871-306
Radno vreme radnim danom 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice dipl.farm. Vladislava Četrović

Apotekarska jedinica "Ratina"
Zdravstvena stanica Ratina, Kraljevo, tel (036) 862-369
Radno vreme radnim danom 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice Vesna Kanjevac

Apotekarska jedinica "Lađevci"
Zdravstvena stanica Lađevci, Kraljevo, tel (036) 851-453
Radno vreme radnim danom 08:00-15:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice Milanka Kovačević

Apotekarska jedinica "Samaila"
Zdravstvena stanica Samaila, Kraljevo, tel (036) 882-112
Radno vreme radnim danom 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice dipl.farm. Marijana Milinković

Apotekarska jedinica "Kovači"
Zdravstvena stanica Kovači, Kraljevo, tel (036) 882-112
Radno vreme radnim danom 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice dip.farm. Snežana Grujičić

Apotekarska jedinica "Vrba"
Zdravstvena stanica Vrba, Kraljevo, tel (036) 865-133
Radno vreme radnim danom 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice Biljana Vesković

Apotekarska jedinica "Godačica"
Zdravstvena stanica Godačica, Kraljevo, tel (036) 877-209
Radno vreme radnim danom 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice dipl.farm. Ljiljana Viktorović

Apotekarska jedinica "Žiča"
Zdravstvena stanica Žiča, Kraljevo, tel (036) 816-387
Radno vreme radnim danom 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice Svetlana Kanjevac

Apotekarska jedinica "Studenica"
Zdravstvena stanica Studenica, Kraljevo, tel (036) 5436-223
Radno vreme ponedeljak, sreda i petak 07:00-14:00h
utorak Mlanča 07:00-14:00h
četvrtak Rudno 07:00-14:00h
subotom ne radi
nedeljom ne radi
Odgovorno lice Andrijana Borovićanin

Apotekarska jedinica "Konarevo"
Zdravstvena stanica Konarevo, Kraljevo, tel (036) 822-629
Radno vreme pon. sre. pet. 07:00-14:00h
uto. čet. sub. ned ne radi
Odgovorno lice Jelica Miletić

Apotekarska jedinica "Roćevići"
Zdravstvena stanica Roćevići, Kraljevo, tel (036) 825-580
Radno vreme uto. čet. 07:00-14:00h
pon. sre. pet. sub. ned ne radi
Odgovorno lice Jelica Miletić

Apotekarska jedinica "Stubal"
Zdravstvena ambulanta Stubal, Kraljevo, tel (036) 876-336
Radno vreme uto. čet. 07:00-14:00h
pon. sre. pet. sub. ned ne radi
Odgovorno lice dipl.farm. Ana Jeremić

Opština Raška

Apoteka "Raška"
Miluna Ivanovića 12, Raška, tel (036) 738-080
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h
apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 70:00-20:00
subotom 07:00-14:00
nedeljom 07:00-14:00

Odgovorni farmaceut dipl.farm Jelena Đorđević

 

Apotekarski ogranak "Raška 2"
Dr. Jovanovića 4, Kraljevo, tel (036) 736-080
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom ne radi

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Golubica Marković

 

Apotekarska jedinica"Jošanička Banja"
Zdravstvena stanica Jošanička Banja, tel (036) 478-429
Radno vreme radnim danom 07.00-14.00
subotom ne radi
nedeljom ne radi

Odgovorni lice Danica Radoičić

 

Apotekarska jedinica "Baljevac"
Zdravstvena stanica Baljevac, Baljevac na Ibru, tel (036) 791-034
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom ne radi

Odgovorni lice dipl.farm. Slađana Petrović

Opština Vrnjačka Banja

Apoteka "Vrnjačka Banja"
Kraljevačka bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 616-010
Radno vreme radnim danom 08:00-20:30h
subotom 08:00-15:00h
nedeljom 08:00-15:00h
Apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 08:00-21:00h
subotom 08:00-21:00h
nedeljom 08:00-21:00h
Odgovorni farmaceut dipl.farm Dragica Vukojević

 

Apotekarski ogranak "Merkur"
Nemanjina bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 613-888
Radno vreme - radnim danom 08:00-21:00h
subotom i nedeljom 08:00-21:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Ana Divac

 

Apotekarska jedinica"Novo selo"
Zdravstvena stanica Novo selo, Novo selo, tel (036) 632-256
Radno vreme radnim danom 07:30-14.30
subotom (jedna u mesecu kada radi lekar u zdravstvenpj ustanovi 07:30-14:30
nedeljom ne radi

Odgovorno lice dipl.farm. Gorica Knežević

 

Apotekarska jedinica "Podunavci"
Zdravstvena stanica Podunavci, Podunavci, tel (036) 671-543
Radno vreme radnim danom 07:30-20:30h
subotom (jedna u mesecu kada radi lekar u zdravstvenoj ustanovi) 07:30-14:30h
nedeljom ne radi

Odgovorno lice dipl.farm. Milan Bzenić

Specijalizovane apoteke

Apoteka "Centar"

Jug Bogdanova 112, Kraljevo, tel. (036) 315-650
Radno vreme 0:00-24:00h
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Marija Miletić

Pored osnovne farmaceutske delatnosti u apoteci “Centar” se izdaju citostatici, preparati hormona rasta, lekovi za obolele od autoimunih obolenja, lekovi za transplantirane pacijente, odobreni lekovi sa C liste , neregistrovani lekovi sa D liste  i stoma program (diskovi i kese za uro, ileo i kolostomu).

 

Apoteka "Zdravlje"
Trg srpskih ratnika 14, Kraljevo, tel. (036) 315-633
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 08:00-15:00h
nedeljom 08:00-15:00h
Odgovorni farmaceut  dipl.farm. Lidija Živković
Pored osnovne farmaceutske delatnosti, apoteka “Zdravlje” obezbeđuje sve neophodne preparate za diabetes i magistralno izrađene preparate za oči.
Apoteka “Zdravlje” je specijalizovana za rad sa insulinski zavisnim dijabetičarima. U ovoj apoteci se izdaju sve vrste insulina, kako humanih, tako i analoga insulinima, sva pomagala vezana za insulin-zavisne dijabetičare (igle za penove, trake za merenje nivoa glukoze u krvi, trake za merenje nivoa glukoze i ketona u urinu, aparati za merenje glukoze u krvi, aparati za merenje nivoa holesterola i triglicerida u krvi, kao i trake za ova merenja, lancete itd).
Pored ovog programa, u ovoj apoteci se može naći kompletan program pomoćnih lekovitih sredstava namenjenim dijabetičarima.
Pacijenti sa teritorije grada Kraljeva, opstine Raška i Vrnjačka Banja preuzimaju lekove iz grupe antituberkulotika prve linije (Isoniazid, Ethambutol i Pyrazinamid) u apoteci “Zdravlje”.

 

Apoteka "Crveni krst"
Miloša Velikog bb, Kraljevo, tel (036) 315-640
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Biljana Batalo
Pored osnovne farmaceutske delatnosti apoteka na teret RZZO izdaje MIX brašno.

 

Apotekarski ogranak "Higijenski zavod"
Vojvode Stepe 16, Kraljevo, tel (036) 313-057
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom ne radi
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Anđelka Simeunović
Pored osnovne farmaceutske delatnosti apoteka na teret RZZO izdaje pelene za inkontinenciju.

 

Apoteka "Raška"
Miluna Ivanovića 12, Raška, tel (036) 738-080
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h
apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00
subotom 07:00-14:00
nedeljom 07:00-14:00
Odgovorni farmaceut dipl.farm Jelena Đorđević

Pored osnovne farmaceutske delatnosti  apoteka “Raška” obezbeđuje sve neophodne preparate za diabetes, izdaje pelene za inkontinenciju i stoma program (diskovi i kese za uro, ileo i kolostomu)
Apoteka "Raška" je specijalizovana za rad sa insulinski zavisnim dijabetičarima. U ovoj apoteci se izdaju sve vrste insulina, kako humanih, tako i analoga insulinima, sva pomagala vezana za insulin-zavisne dijabetičare (igle za penove, trake za merenje nivoa glukoze u krvi, trake za merenje nivoa glukoze i ketona u urinu, aparati za merenje glukoze u krvi, aparati za merenje nivoa holesterola i triglicerida u krvi, kao i trake za ova merenja, lancete itd).
Pored ovog programa, u ovoj apoteci se može naći kompletan program pomoćnih lekovitih sredstava namenjenim dijabetičarima.

 

Apotekarski ogranak "Dom zdravlja"
Dr. Jovanovića 4, Kraljevo, tel (036) 736-080
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Golubica Marković

Pored osnovne farmaceutske delatnosti  apotekarski ogranak “Dom zdravlja” Raška izdaje neregistrovane lekove sa D liste.

 

Apoteka "Vrnjačka Banja"
Kraljevačka bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 616-010
Radno vreme radnim danom 07:30-20:30h
subotom 08:00-15:00h
nedeljom 08:00-15:00h
apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 08:00-21:00h
subotom 08:00-15:00h
nedeljom 08:00-15:00h
Odgovorni farmaceut dipl.farm Dragica Vukojević

Pored osnovne farmaceutske delatnosti apoteka "Vrnjačka Banja" izdaje pelene za inkontinenciju, stoma program (diskovi i kese za uro, ileo i kolostomu) i neregistrovane lekove sa D liste.

 

Apotekarski ogranak "Merkur"
Nemanjina bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 613-888
Radno vreme radnim danom 08:00-21:00h
subotom 08:00-21:00h
nedeljom 08:00-21:00h
Odgovorni farmaceut dipl.farm. Ana Divac

Apotekarski ogranak "Merkur" je specijalizovan za rad sa insulinski zavisnim dijabetičarima. U ovoj apoteci se izdaju sve vrste insulina, kako humanih, tako i analoga insulinima, sva pomagala vezana za insulin-zavisne dijabetičare (igle za penove, trake za merenje nivoa glukoze u krvi, trake za merenje nivoa glukoze i ketona u urinu, aparati za merenje glukoze u krvi , aparati za merenje nivoa holesterola i triglicerida u krvi, kao i trake za ova merenja, lancete itd).
Pored ovog programa, u ovoj apoteci se može naći kompletan program pomoćnih lekovitih sredstava namenjenim dijabetičarima.

Dežurne apoteke

Apoteka "Centar"

Jug Bogdanova 112, Kraljevo, tel. (036) 315-650
Radno vreme 0:00-24:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Marija Miletić

 

Apoteka "Crveni krst"
Miloša Velikog bb, Kraljevo, tel (036) 315-640
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Biljana Batalo

 

Apoteka "Raška"
Miluna Ivanovića 12, Raška, tel (036) 738-080
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h
apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 20:00-07:00
subotom 14:00-07:00
nedeljom 14:00-07:00

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Jelena Đorđević

 

Apoteka "Vrnjačka Banja"
Kraljevačka bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 616-010
Radno vreme radnim danom 08:00-21:00h
subotom 08:00-15:00h
nedeljom 08:00-15:00h
apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 21:00-08:00h
subotom 15:00-08:00h
nedeljom 15:00-08:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm Dragica Vukojević

 

Apotekarski ogranak "Merkur"
Nemanjina bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 613-888
Radno vreme - radnim danom 07:00-21:00h
- subotom i nedejom 07:00-21:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Ana Divac

Pripravne apoteke

Apoteka "Raška"
Miluna Ivanovića 12, Raška, tel (036) 738-080
Radno vreme radnim danom 07:00-20:00h
subotom 07:00-14:00h
nedeljom 07:00-14:00h
apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 20:00-07:00
subotom 14:00-07:00
nedeljom 14:00-07:00

Odgovorni farmaceut dipl.farm. Jelena Đorđević

 

Apoteka "Vrnjačka Banja"
Kraljevačka bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 616-010
Radno vreme radnim danom 08:00-21:00h
subotom 08:00-15:00h
nedeljom 08:00-15:00h
apoteka je organizovala pripravnost svakog radnog dana
Radno vreme radnim danom 21:00-08:00h
subotom 15:00-08:00h
nedeljom 15:00-08:00h

Odgovorni farmaceut dipl.farm Dragica Vukojević

X

» Vesti