Kontakt


APOTEKARSKA USTANOVA KRALJEVO
TRG SRPSKIH RATNIKA 30, 36000 KRALJEVO
tel: 036 325 900

e-mail: office@apotekakraljevo.rs

Direktor:
Ivan Divac, magistar farmacije spec.
Tel: 036 325 900
e-mail: ivan.divac@apotekakraljevo.rs

Opšti, pravni i administrativni poslovi
Nikola Ilić, dipl. pravnik
Tel: 036 315 660
e-mail: nikola.ilic@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za stručno-komercijalne poslove
Lidija Torlaković, magistar farmacije
Tel: 036 515 0289
e-mail: lidija.torlakovic@apotekakraljevo.rs

Pomoćnik direktora za kozmetologiju
Marijana Majstorović, magistar farmacije
Tel: 036 320 610

Lice za bezbednost i zdravlje na radu
Katarina Nestorović
Tel: 036 515 0288
e-mail: katarina.nestorovic@apotekakraljevo.rs

» Vesti