Tenderi velike vrednosti - dobra


05.01.2015. Prethodno obaveštenje, Lekovi Lista A i A1, za 2015. godinu preuzmite

05.01.2015. Prethodno obaveštenje, Lekovi Lista D, za 2015. godinu preuzmite

05.01.2015. Prethodno obaveštenje, Medicinsko tehnička pomagala, za 2015. godinu preuzmite

05.01.2015. JN br. 1.1.1/2015 - nabavka lekova lista A i A1/RFZO - Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.1/2015 - nabavka lekova lista A i A1/RFZO - Konkursna dokumentacija preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.1/2015 - nabavka lekova lista A i A1/RFZO - Prilog br.5.1 - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.1/2015 - nabavka lekova lista A i A1/RFZO - Prilog br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.1/2015 - nabavka lekova lista A i A1/RFZO - Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Konkursna dokumentacija preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Prilog br.5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Prilog br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

05.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

08.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Pitanje i odgovor 1 preuzmite

08.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Izmena 1 Priloga konkursne dokumentacije preuzmite

08.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Izmena 1 Priloga br.5.1. - Obrazac ponude i strukure cene preuzmite

08.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Izmena 1 Priloga br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

08.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Izmena 1 Priloga br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

14.01.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena konkursne dokumentacije preuzmite

14.01.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 1 Prilog br.5.1. - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

14.01.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 1 Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

15.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Izmena 1 Konkursne dokumentacije preuzmite

15.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Izmenjena 1 Konkursna dokumentacija preuzmite

15.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Pitanje i odgovor 2 preuzmite

15.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Pitanje i odgovor 3 preuzmite

16.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Poziv za podnošenje ponuda preuzmite

16.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Konkursna dokumentacija preuzmite

16.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Prilog br.5.1. - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

16.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Prilog br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

16.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Izmena 1 Konkursne dokumentacije preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Izmena 1 Priloga konkursne dokumentacije preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Izmenjena 1 Konkursna dokumentacija preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Izmena 1 Prilog br.5.1. - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Izmena 1 Prilog br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Izmena 1 Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Pitanje i odgovor 4 preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Pitanje i odgovor 5 preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Pitanje i odgovor 6 preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Izmena 2 priloga Konkursne dokumentacije preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Izmena 2 Prilog br.5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

29.01.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka medicinsko-tehničkih pomagala/RFZO - Izmena 2 Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

02.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka MTP/RFZO - Izmena 3 Priloga Konkursne dokumentacije preuzmite

02.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka MTP/RFZO - Izmena 2 Prilog br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

02.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka MTP/RFZO - Izmena 3 Prilog br.5.1. - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

02.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka MTP/RFZO - Izmena 3 Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

02.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka MTP/RFZO - Izmena 2 Konkursna dokumentacija preuzmite

02.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka MTP/RFZO - Izmenjena 2 Konkursna dokumentacija preuzmite

02.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - Nabavka MTP/RFZO - Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 2 Prilog konkursne dokumentacije preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 1 Konkursna dokumentacija preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmenjena 1 Konkursna dokumentacija preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 2 Prilog br.5.1. - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 1 Prilog br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 1 Prilog br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.2/2015 - Izmena 2 Konkursne dokumentacije preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.2/2015 - Izmenjena 2 Konkursna dokumentacija preuzmite

03.02.2015. JN br.1.1.2/2015 - Obaveštenje o produžetku roka za podnošenje ponuda preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 3 Priloga konkursne dokumentacije preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 2 Konkursne dokumentacije preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmenjena 2 Konkursna dokumentacija preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 3 Priloga br.5.1. - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 2 Priloga br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 3 Priloga br.18 - Cenovnik narućioca preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 4 Priloga konkursne dokumentacije preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 3 Priloga br.17 - Tehničke specifikacije preuzmite

04.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - Izmena 4 Priloga br.18 - Cenovnik naručioca preuzmite

19.02.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - pitanje i odgovor preuzmite

25.02.2015. JN br.1.1.1/2015 - nabavka lekova sa liste A i A1/RFZO - Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite

25.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka MTP/RFZO - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

25.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka MTP/RFZO - Obaveštenje o zaključenom ugovoru I grupa preuzmite

25.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka MTP/RFZO - obaveštenje o zaključenom ugovoru II grupa preuzmite

26.02.2015. JN br.1.1.1/2013 - nabavka lekova sa liste A i A1 - Rang lista ponuđača preuzmite

26.02.2015. JN br.1.1.3/2015 - nabavka MTP/RFZO - Rang lista ponuđača preuzmite

04.03.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu preuzmite

04.03.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite

04.03.2015. JN br.1.1.2/2015 - lekovi sa liste D/RFZO - Prilog br.2 - Rang lista ponuđača preuzmite

11.05.2015. JN br.1.2.2/2015 - Zakup poslovnog prostora - Obaveštenje o pokretanju postupka preuzmite

11.05.2015. JN br.1.2.2/2015 - Zakup poslovnog prostora - Konkursna dokumentacija preuzmite

26.05.2015. JNmv br.1.2.2/2015 - Zakup poslovnog prostora - Obaveštenje o zaključenom ugovoru preuzmite

25.08.2015. JN br.1.1.2/2015 - Lekovi sa liste D - Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Period 2 preuzmite

25.08.2015. JN br.1.1.3/2015 - MTP - Obaveštenje o zaključenom ugovoru I grupa, period 2 preuzmite

25.08.2015. JN br.1.1.3/2015 - MTP, Obaveštenje o zaključenom ugovoru II grupa, period 2 preuzmite

25.08.2015. JN br.1.1.3/2015 - MTP, Prilog br.2 - Rang lista ponuđača preuzmite

15.09.2015. JN br.1.1.2/2015 - Lekovi sa liste D/RFZO - Obaveštenje o zaključenom ugovoru - Period 2, Grupa 2 preuzmite

04.11.2015. JN br.1.1.2 2016 - Nabavka lekova sa liste D/RFZO - Prethodno obaveštenje preuzmite

04.11.2015. JN br.1.1.3 2016 - Nabavka MTP/RFZO - Prethodno obaveštenje preuzmite

18.01.2016. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

18.01.2016. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

18.01.2016. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

18.01.2016. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

18.01.2016. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

22.01.2016. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

25.01.2016. Pitanje i odgovor 2, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

26.01.2016. Pitanje i odgovor 3, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

26.01.2016. Izmena 1, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

26.01.2016. Izmena 1, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

26.01.2016. Izmena 1, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

27.01.2016. Pitanje i odgovor 4, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

27.01.2016. Izmena 2, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

27.01.2016. Izmena 2, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

05.02.2016. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

05.02.2016. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

05.02.2016. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

05.02.2016. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

05.02.2016. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

11.02.2016. Odluka o obustavi postupka, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

11.02.2016. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

11.02.2016. Prilog broj 1, Partije za koje se ne može zaključiti ugovor, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

11.02.2016. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

12.02.2016. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

12.02.2016. Izmena 1, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

12.02.2016. Izmena 1, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

17.02.2016. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

17.02.2016. Izmena 2, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

17.02.2016. Izmena 1, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

17.02.2016. Izmena 2, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

19.02.2016. Pitanje i odgovor 2, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

23.02.2016. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

23.02.2016. Izmena 3, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i struktura cene preuzmite

23.02.2016. Izmena 2, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

23.02.2016. Izmena 3, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

23.02.2016. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

24.02.2016. Obaveštenje o obustavi postupka, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

24.02.2016. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

24.02.2016. Obaveštenje o ugovorima zaključenim na osnovu okvirnog sporazuma, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

24.02.2016. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

26.02.2016. Obaveštenje o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

26.02.2016. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

26.02.2016. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

26.02.2016. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

26.02.2016. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

01.03.2016. Odluka o obustavi postupka, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

01.03.2016. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

01.03.2016. Prilog broj 1, Partije za koje se ne može zaključiti ugovor, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

01.03.2016. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

02.03.2016. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, PP bez OP, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

02.03.2016. Prilog broj 1, Rang lista ponuđača, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

15.03.2016. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, PP bez OP, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

15.03.2016. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, PP bez OP, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

15.03.2016. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

15.03.2016. Obaveštenje o ugovorima zaključenim na osnovu okvirnog sporazuma, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

15.03.2016. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

09.09.2016. Obaveštenje o ugovorima 2 zaključenim na osnovu okvirnog sporazuma, JN 1.1.3 2016, MTP preuzmite

09.09.2016. Obaveštenje o ugovorima 2 zaključenim na osnovu okvirnog sporazuma, JN 1.1.2 2016, D preuzmite

01.11.2016. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

01.11.2016. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

13.01.2017. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

13.01.2017. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

13.01.2017. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

13.01.2017. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

13.01.2017. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

17.01.2017. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

17.01.2017. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

17.01.2017. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

17.01.2017. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

17.01.2017. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

19.01.2017. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

19.01.2017. Izmena 1, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

19.01.2017. Izmena 1, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

19.01.2017. Izmena 1, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

19.01.2017. Izmena 1, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

20.01.2017. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

20.01.2017. Izmena 1, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

20.01.2017. Izmena 1, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

20.01.2017. Izmena 1, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

20.01.2017. Izmena 1, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

20.01.2017. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

20.01.2017. Pitanje i odgovor 2, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

25.01.2017. Pitanje i odgovor 3, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

25.01.2017. Izmena 2, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

25.01.2017. Izmena 2, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

25.01.2017. Izmena 2, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

26.01.2017. Pitanje i odgovor 2, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

26.01.2017. Izmena 2, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

27.01.2017. Pitanje i odgovor 3, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

27.01.2017. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

27.01.2017. Izmena 3, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

03.02.2017. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

03.02.2017. Odluka o dodeli ugovora, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

03.02.2017. Prilog broj 1, Rang lista ponuđača, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

10.02.2017. Odluka o obustavi postupka, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

10.02.2017. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

10.02.2017. Odluka o dodeli ugovora, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

10.02.2017. Prilog broj 1, Partije za koje se ne može zaključiti ugovor, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

10.02.2017. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

13.02.2017. Obaveštenje o obustavi postupka, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

17.02.2017. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

22.02.2017. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

24.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN 1.1.2 2017, D preuzmite

24.02.2017. Obaveštenje o pokretanju postupka, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

24.02.2017. Poziv za podnošenje ponuda, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

24.02.2017. Konkursna dokumentacija, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

24.02.2017. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

24.02.2017. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

24.02.2017. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

28.02.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

28.02.2017. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

28.02.2017. Izmena 1, Konkursna dokumentacija, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

03.03.2017. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

03.03.2017. Odluka o dodeli ugovora, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

03.03.2017. Prilog broj 1, Rang lista ponuđača, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

15.03.2017. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

15.03.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, PP bez OP, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

10.08.2017. Obaveštenje o zaključenom ugovoru 2, JN 1.1.3 2017, MTP preuzmite

29.11.2017. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.2 2018, D preuzmite

29.11.2017. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

19.01.2018. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

19.01.2018. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

19.01.2018. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

19.01.2018. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

19.01.2018. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

23.01.2018. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.2 2018, D preuzmite

23.01.2018. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2018, D preuzmite

23.01.2018. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

23.01.2018. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

23.01.2018. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

24.01.2018. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

24.01.2018. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

24.01.2018. Izmena 1, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

24.01.2018. Izmena 1, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

24.01.2018. Izmena 1, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

24.01.2018. Izmena 1, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

26.01.2018. Pitanje i odgovor 2, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

26.01.2018. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

26.01.2018. Izmena 2, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

26.01.2018. Izmena 2, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

26.01.2018. Izmena 2, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

29.01.2018. Pitanje i odgovor 3, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

29.01.2018. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.2 2018, D preuzmite

02.02.2018. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

02.02.2018. Izmena 3, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

02.02.2018. Izmena 3, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

02.02.2018. Izmena 3, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

02.02.2018. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 4, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

02.02.2018. Izmena 4, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

02.02.2018. Izmena 4, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

02.02.2018. Izmena 4, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

02.02.2018. Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

14.02.2018. Odluka o obustavi postupka, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

14.02.2018. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

14.02.2018. Odluka o dodeli ugovora, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

14.02.2018. Prilog broj 1, Partije za koje se ne može zaključiti ugovor, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

14.02.2018. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

27.02.2018. Obaveštenje o obustavi postupka, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

27.02.2018. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

27.02.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN 1.1.3 2018, MTP preuzmite

27.02.2018. Obaveštenje o obustavi postupka, JN 1.1.2 2018, D preuzmite

27.02.2018. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.2 2018, D preuzmite

27.02.2018. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN 1.1.2 2018, D preuzmite

29.11.2018. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

29.11.2018. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

18.01.2019. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

18.01.2019. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

18.01.2019. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

18.01.2019. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

18.01.2019. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

22.01.2019. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

22.01.2019. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

22.01.2019. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

22.01.2019. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

22.01.2019. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

23.01.2019. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

23.01.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

23.01.2019. Izmena 1, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

23.01.2019. Izmena 1, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

23.01.2019. Izmena 1, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

28.01.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

28.01.2019. Izmena 1, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

29.01.2019. Pitanje i odgovor 2, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

29.01.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

29.01.2019. Izmena 1, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

29.01.2019. Izmena 2, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

29.01.2019. Izmena 2, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

29.01.2019. Izmena 2, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

29.01.2019. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

29.01.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 3, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

29.01.2019. Izmena 2, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

29.01.2019. Izmena 3, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

29.01.2019. Izmena 3, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

29.01.2019. Izmena 3, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

31.01.2019. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 4, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

31.01.2019. Izmena 4, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

31.01.2019. Izmena 4, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

31.01.2019. Izmena 4, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

08.02.2019. Odluka o obustavi postupka, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

08.02.2019. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

08.02.2019. Odluka o dodeli ugovora, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

08.02.2019. Prilog broj 1, Partije za koje se ne može zaključiti ugovor, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

08.02.2019. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

11.02.2019. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

11.02.2019. Odluka o dodeli ugovora, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

11.02.2019. Prilog broj 1, Rang lista ponuđača, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

20.02.2019. Obaveštenje o obustavi postupka, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

20.02.2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

20.02.2019. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN 1.1.3 2019, MTP preuzmite

25.02.2019. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.2 2019, D preuzmite

29.11.2019. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

29.11.2019. Prethodno obaveštenje, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

17.01.2020. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

17.01.2020. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

17.01.2020. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

17.01.2020. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

17.01.2020. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

20.01.2020. Poziv za podnošenje ponuda, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

20.01.2020. Konkursna dokumentacija, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

20.01.2020. Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

20.01.2020. Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

20.01.2020. Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

24.01.2020. Pitanje i odgovor 1, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

27.01.2020. Pitanje i odgovor 2, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

27.01.2020. Izmene i dopune konkursne dokumentacije 1, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

27.01.2020. Izmena 1, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

27.01.2020. Izmena 1, Prilog broj 5.1 - Obrazac ponude i strukture cene preuzmite

27.01.2020. Izmena 1, Prilog broj 17 - Tehnicke specifikacije preuzmite

27.01.2020. Izmena 1, Prilog broj 18 - Cenovnik narucioca preuzmite

29.01.2020. Pitanje i odgovor 3, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

29.01.2020. Izmena 2, Konkursna dokumentacija, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

31.01.2020. Pitanje i odgovor 4, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

10.02.2020. Odluka o obustavi postupka, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

10.02.2020. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

10.02.2020. Odluka o dodeli ugovora, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

10.02.2020. Prilog broj 1, Partije za koje se ne može zaključiti ugovor, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

10.02.2020. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

11.02.2020. Odluka o obustavi postupka, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

11.02.2020. Odluka o zaključenju okvirnog sporazuma, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

11.02.2020. Odluka o dodeli ugovora, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

11.02.2020. Prilog broj 1, Partije za koje se ne može zaključiti ugovor, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

11.02.2020. Prilog broj 2, Rang lista ponuđača, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

24.02.2020. Obaveštenje o obustavi postupka, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

24.02.2020. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

24.02.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN 1.1.2 2020, D preuzmite

25.02.2020. Obaveštenje o obustavi postupka, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

25.02.2020. Obaveštenje o zaključenom okvirnom sporazumu, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

25.02.2020. Obaveštenje o zaključenom ugovoru, JN 1.1.3 2020, MTP preuzmite

» Vesti