Pripravne apoteke


Opština Raška

Ogranak "Raška"
Miluna Ivanovića 12, Raška, tel (036) 738-080
Pripravnost radnim danom 20:00-07:00h
Pripravnost subotom 14:00-07:00h
Pripravnost nedeljom 14:00-07:00h

Odgovorno lice magistar farmacije Jelena Đorđević


Ogranak "Raška 2"
dr Jovanovića 4, Raška, tel (036) 736-080
Pripravnost radnim danom 20:00-07:00h
Pripravnost subotom 07:00-14:00h
Pripravnost nedeljom 08:00-15:00h

Odgovorno lice magistar farmacije Golubica Marković

 


 

Opština Vrnjačka Banja

Ogranak "Vrnjačka Banja"
Kraljevačka bb, Vrnjačka Banja, tel (036) 616-010
Pripravnost radnim danom 20:30-07:00h
Pripravnost subotom 15:00-08:00h
Pripravnost nedeljom 15:00-08:00h
Odgovorno lice magistar farmacije Dragica Vukojević

Ogranak "Merkur"
Nemanjina bb, Vrnjačka Banja, tel (036)
Pripravnost radnim danom 21:00-07:00h
Pripravnost subotom 08:00-21:00h
Pripravnost nedeljom 07:00-21:00h

Odgovorno lice magistar farmacije Nataša Račić


 


 

» Vesti