Organizacija apoteke


U cilju efikasnog i racionalnog obavljanja delatnosti u Apotekarskoj ustanovi Kraljevo su obrazovane sledeće organizacione jedinice:

 • služba apoteka
 • centralni magacin
 • služba za pravne, ekonomsko-finansijske, informacione, tehničke i druge stručne poslove

Služba apoteka se sastoji od:

 • 14 ogranaka
 • 2 apotekarske jedinice
 • 15 apotekarskih stanica
 • Adrese apoteka, ogranaka i jedinica su prikazane u mreži apoteka
 • Centralni magacin
  Snabdeva apoteke, ogranke i jedinice lekovima, medicinskim sredstvima i drugim proizvodima bitnim za zdravlje ljudi 
  Adresa: Trg srpskih ratnika 30, Kraljevo, telefon: (036) 320-760
 • Služba za pravne, ekonomsko-finansijske, informacione, tehničke i druge stručne poslove
  Obavlja pravne i kadrovske poslove, finansijsko knjigovodstvene, plansko analitičke, tehničke i mnoge druge poslove za potrebe Apotekarske ustanove Kraljevo.
  Adresa: Trg srpskih ratnika 30, Kraljevo, telefon: (036) 325-900

» Vesti